www.skladnica-gornoslaska.pl                             o stronie                             bibliografia                             kontakt

MAPY KSIĘSTW

MAPY KSIĘSTW

Mapa - SUPERIORIS ET INFERIORIS DUCATUS SILESIAMapa - 300 dpi

Mapa - 600 dpi

Superioris et Inferioris Ducatus SILESIA wykonana mapa przez Johan Baptist Homann - kartograf, rytownik - Norymberga, 1716.

Żródło:

Zbiory prywatne - Sylwester Kacprzyk


Mapa - ABRIS DER LANDSCHAFFR SCHLESIENMapa - 300 dpi

Mapa - 600 dpi

Pierwsza ogólnogeograficzna mapa Śląska wykreślona na podstawie pomiarów terenowych. Oryginał mapy został opracowany przez Martina Helwiga i wydany w oficynie Johanna Creutziga w Nysie w 1561 r. Była poddawana licznym przeróbkom i stanowiła podstawę do późniejszych opracowań kartograficznych dotyczących Śląska aż do początku XVIII wieku. Przedstawiona mapa to jedna z pierwszych przeróbek mapy M. Helwiga, zamieszczona w opisie geograficznym Śląska Joachima Cureusa zatytułowanym ? Gentis Silesiae annales complectentes historiam de origine, proagatione et migrationibus gentis, & recitationem raecipuorum eventuum qui In Gcclesiae & Republica vsq. Ad necem Fudovici Hungariae & Bohemiae regis acciderunt?, wydanym w Wittenberdze w 1571 roku.

Żródło:

Archiwum Państwowe w Katowicach, Zbiory biblioteczne, sygn. 440/III. (Reprodukcja)


Mapa - DUCHE DE SILESIE ET MARQUISAT DE MORAVIEMapa - 300 dpi

Mapa - 600 dpi

Śląsk i Morawy wykonana mapa przez Rigoberta Bonne - kartografa króla Francji, 1787.

Żródło:

Zbiory prywatne (Reprodukcja) - Sylwester KacprzykMapa - BOCHEME, SILESIE, MORAVIE, LUSACEMapa - 300 dpi

Mapa - 600 dpi

Śląsk w granicach Królestwa Czeskiego wykonana przez Roberta de Vaugondy, skorygowana przez C.F. Delamarche, zamieszczona w "Nouvel Atlas Portatif", Paryż 1794.

Żródło:

Zbiory prywatne - Sylwester Kacprzyk


Mapa - HERZOGTHUMS SCHLESIEN FURSTENTHUM OPPELN, OBER BEUTHEN, OBER GLOGAUMapa - 300 dpi

Mapa - 600 dpi

Mapa Księstwa Opolskiego - Księstwa Bytomskiego . Atlas Świata (Weltatlas) wydany przez austriackiego wydawcę FRANZA JOHANA JOSEPHA von KEILLY - mapę rytował szwaicar lanatz Albrechtl latach 1789-1791.

Żródło:

Zbiory prywatne - Sylwester Kacprzyk


Mapa - DUCATUS OSWIECZENSIS, ET ZATORIENSIS, DES CRIPTIOMapa - 300 dpi

Mapa - 600 dpi

Mapa Księstw Oświęcimskiego i Zatorskiego - karta z atlasu Abrahama Orteliusa 1527-1598 Theatrum Orbis Terrarum 1598r., Miedzioryt kolorowany.

Żródło:

Muzuem im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach, Zbiory muzeum, sygn. MK/H/1911. (Reprodukcja)


Mapa - DUCATUS OSWIECZENSIS, ET ZATORIENSIS, DEFERIPTIO 1592Mapa - 300 dpi

Mapa - 600 dpi

Mapa Księstw Oświęcimskiego i Zatorskiego - autorstwa Stanisława Porębskiego w Atlasie Matthiasa Quada i Stanisława Porębskiego z 1592 r.

Żródło:

Muzeum Zamkowe w Oświęcimiu. Orginał przechowywany w Zbiorach Historyczno-Etnograficznych Oświęcimskiego Centrum Kultury.(Reprodukcja)


Mapa - Polska Dzielnicowa około 1250rMapa - 300 dpi

Mapa - 600 dpi

Mapa Polska Dzielnicowa około 1250r. Książnica-Atlas, Instytut Kartograficzny imienia E. Romera - Władysław Semkowicz


Żródło:

Zbiory prywatne - Sylwester Kacprzyk


góra

© 2011 - 2024 SKŁADNICA GÓRNOSLĄSKA
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie materiałów dozwolone tylko za zgodą właściciela.
WŁAŚCICIEL I ADMINISTRATOR STRONY Sylwester Kacprzyk - Firma Usługowo-Handlowa Geometrico