www.skladnica-gornoslaska.pl                             o stronie                             bibliografia                             kontakt


            

STRONA PRZEDSTAWIA PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ ZIEM PODLĘGAJĄCYCH WŁADZY DAWNYCH KSIĄŻĄT RACIBORSKICH, CIESZYŃSKICH, OPOLSKICH, OŚWIĘCIMSKICH I BYTOMSKICH

OBSZAR OPRACOWANIA STRONY

DUCATUS OPOL

.

            

"FAKTY PRZYPOMINAJĄ O CZASACH, KIEDY O OBLICZU KRAINY DECYDOWALI NIE MAGNACI WĘGLA I STALI, LECZ KSIĄŻĘTA ORAZ SPROWADZENI PRZEZ NICH ZAKONNICY, A W GÓRNOŚLĄSKIM KRAJOBRAZIE DOMINOWAŁY NIE KOPALNIE SZYBY I KOMINY, LECZ WIEŻE ŚWIĄTYŃ I ZAMKÓW"


INFO - CIEKAWOSTKI - DOKUMENTY


Kościół Św.Jana Chrzciciela w Siewierzu

Według Jana Długosza fundatorem kościoła miał być w 1144 r. Piotr Dunin. Jednak historycy skłaniają się ku wcześniejszej metryce świątyni oraz pewności co do jej fundatora brak. Budowla należy do grupy jednoprzestrzennych kościołów emparowych. Wznoszono je głównie w ośrodkach władzy kasztelańskiej, a ich fundatorem był władca, dla którego przeznaczona była empora, którą zajmował podczas nabożeństw. Jest świątynią romańską, wzniesioną z ciosów piaskowca. Kościół od momentu swojego powstania, pełnił rolę świątyni grodowej i jedynego centrum parafii siewierskiej. W 1233 r. odbył się w nim synod biskupów, w którym uczestniczyli min. Opaci klasztorów benedyktyńskich w Tyńcu, Łysej Górze i Mogilnie, biskup wrocławski Tomasz i archidiakon opolski Reginald. Po nadaniu Siewierzowi praw miejskich w 2 poł. XIII w. przez księcia opolskiego Władysława, kościół św. Jana Chrzciciela znalazł się poza granicami nowo powstałego miasta, lokowanego 2 km na północ od dawnego grodu.

info: tablica historii kościoła

Więcej zdjęć tutaj:


ATRAKCJE TURYSTYCZNE

     

PERŁY W OBIEKTYWIE

     

     

     

REKLAMY

  

STRONY INTERNETOWE

  Tradycja i Zabytki   Historia Śląska   Po Ślonsku

STRONY KULTURALNO - INFORMACYJNE

  Ośrodki Kultury   Ośrodki Rekreacyjno-Sportowe   Stowarzyszenia

© 2011 - 2019 SKŁADNICA GÓRNOSLĄSKA
Œ Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie materiałów dozwolone tylko za zgodą właściciela.
WŁAŚCICIEL I ADMINISTRATOR STRONY Sylwester Kacprzyk - Firma Usługowo-Handlowa Geometrico