www.skladnica-gornoslaska.pl                             o stronie                             bibliografia                             kontakt


            

STRONA PRZEDSTAWIA PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ ZIEM PODLĘGAJĄCYCH WŁADZY DAWNYCH KSIĄŻĄT RACIBORSKICH, CIESZYŃSKICH, OPOLSKICH, OŚWIĘCIMSKICH I BYTOMSKICH

OBSZAR OPRACOWANIA STRONY

DUCATUS OPOL

            

"FAKTY PRZYPOMINAJĄ O CZASACH, KIEDY O OBLICZU KRAINY DECYDOWALI NIE MAGNACI WĘGLA I STALI, LECZ KSIĄŻĘTA ORAZ SPROWADZENI PRZEZ NICH ZAKONNICY, A W GÓRNOŚLĄSKIM KRAJOBRAZIE DOMINOWAŁY NIE KOPALNIE SZYBY I KOMINY, LECZ WIEŻE ŚWIĄTYŃ I ZAMKÓW"


INFO - CIEKAWOSTKI - DOKUMENTY

Herb z wizerunkiem orła był po raz pierwszy używany przez księcia Kazimierza I opolsko- raciborskiego, co poświadcza wizerunek orła na pieczęci z 1222 roku.

Ten znak heraldyczny był dziedziczony przez przedstawicieli wszystkich linii dynastii piastowskiej na Górnym Śląsku.

Przyjęta tradycja heraldyczna obejmuje obszary stanowiące terytoria księstw śląskich:

- opolskiego

- niemodlińskiego

- strzeleckiego

- kozielsko-bytomskiego

- raciborskiego

- cieszyńskiego

- oświęcimskiego

Świadczyło ono o wspólnym pochodzeniu i bliskim pokrewieństwie, a ponadto było wykładnikiem praw do wzajemnego dziedziczenia

Skąd wzięły się barwy, stwierdzić nie jest łatwe. Bardzo prawdopodobne jest możliwość wpływów za pośrednictwem krajów południowo-europejskich, a zwłaszcza sąsiednich Węgier. W tym czasie różnorodne związki łączyły dwór Arpadów z Francją i sąsiadującymi z nią krajami niemieckimi, co znalazło wyraz między innymi w licznych małżeństwach . Z dworem węgierskim był blisko związany Kazimierz I, o czym świadczy jego udział w wyprawie krzyżowej króla Andrzeja II. Książę utrzymywał ponadto bliskie związki z dworami południowo-europejskimi, czego wynikiem było jego małżeństwo z Wiolą. Jest więc niemal pewne, że zetknął się też z heraldyką francuską i to zadecydowało o wyborze barw herbu. Po ćwierćwiekowej przerwie zostały one ponownie przywrócone i utrwalone przez syna Władysława, który ostatecznie uformowany herb przekazał swoim potomkom.

Ci zaś trzymali go w formie nie zmienionej jako dowód łączącego ich pokrewieństwa, mimo różnie układających się między nimi stosunków.

info

Heraldyka Piastów Śląskich 1146-1707 Małgorzata Kaganiec

www.slaskie.pl

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

     

PERŁY W OBIEKTYWIE

     

     

     

REKLAMY

  

STRONY INTERNETOWE

  Tradycja i Zabytki   Historia Śląska   Po Ślonsku

STRONY KULTURALNO - INFORMACYJNE

  Ośrodki Kultury   Ośrodki Rekreacyjno-Sportowe   Stowarzyszenia

© 2011 - 2019 SKŁADNICA GÓRNOSLĄSKA
Œ Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie materiałów dozwolone tylko za zgodą właściciela.
WŁAŚCICIEL I ADMINISTRATOR STRONY Sylwester Kacprzyk - Firma Usługowo-Handlowa Geometrico