www.skladnica-gornoslaska.pl                             o stronie                             bibliografia                             kontakt

SIE ARCHIPREZBITERATW

SIE ARCHIPREZBITERATW W KSISTWIE OPOLSKO-RACIBORSKIM
Podziau archidiakonatu dokonano pomidzy kocem XIII a pocztkami XIV wieku (przed 1325 rokiem). Wczeniej struktura podziau na archiprezbiteraty nie bya jeszcze wyksztacona. Opole pocztkowo penio rol centrum archiprezbiteratu, najpewniej dla caego regionu a do powoania archidiakonatu. W nowym podziale siedziby archiprezbiteratw wiejskich lokalizowano w znaczniejszych orodkach miejskich lub centrach lokalnych dla skupisk osad wiejskich. Jedyn powan spraw jest brak obecnoci archiprezbiteratu opolskiego, prawdopodobnie wynikao z specyficznego uksztatowania terytorialnego archiprezbiteratw w Olenie, Niemodlinie i Strzelcach, ktre swymi granicami opieray si o przedmiecia Opola.

ARCHIPREZBITERATY ARCHIDIAKONATU OPOLSKIEGO DIECEZJI WROCAWSKIEJ W XIV WIEKU
ARCHIPREZBITERAT BIAA - tabela


ARCHIPREZBITERAT CIESZYN - tabela


ARCHIPREZBITERAT GLIWICE - tabela


ARCHIPREZBITERAT GOGWEK - tabela


ARCHIPREZBITERAT KOLE - tabela


ARCHIPREZBITERAT NIEMODLIN - tabela


ARCHIPREZBITERAT OLESNO< - tabela


ARCHIPREZBITERAT RACIBRZ< - tabela


ARCHIPREZBITERAT STRZELCE< - tabela


ARCHIPREZBITERAT TOSZEK< - tabela


ARCHIPREZBITERAT UJAZD< - tabela


ARCHIPREZBITERAT ORY< - tabelaWykaz parafii - siedzib archiprezbiteratw ( stan na I poow XIV w.)

Miejscowoci - wezwanie

1. Biaa-NMP


2. Cieszyn-w.Maria Magdalena


3. Gliwice-Wszyscy wici


4. Gogwek-w.Bartomiej


5. Kole-w.Zygmunt


6. Niemodlin-NMP


7. Olesno-w.Micha Archanio


8. Racibrz-NMP


9. Strzelce-w.Wawrzyniec


10. Toszek-w.Piotr/w.Katarzyna


11. Ujazd-w.Andrzej Aposto


12. ory-w.Filip i Jakub Mniejszy

Czas powstania kocioa

pocz.II po.XIII w./1285


ok.po. XIII w./1332


III w. XIII w./1286


II po. XIII w./1284


II po. XIII w./1293


pocz.XIII w. przed 1228 - par. miejska ok.po. XIII w./1295


1226


I po. XIII w. przed 1258/1293


ok.po. XIII w. przed 1271/1290


II po. XII w./1201 kon. XIII w. 1335-1342


I po. XIII w. przed ok.1245/1285


II po. XIII w. po 1272/1318


gra

BIBLIOGRAFIA:
Fragmenty z ksiki:

- Fragmenty ksiki "Najstarsze parafie Grnego lska" Bogdan Kloch

© 2011 - 2019 SKADNICA GRNOSLSKA
Wszelkie prawa autorskie zastrzeone. Kopiowanie materiaw dozwolone tylko za zgod waciciela.
WACICIEL I ADMINISTRATOR STRONY Sylwester Kacprzyk - Firma Usugowo-Handlowa Geometrico