www.skladnica-gornoslaska.pl                             o stronie                             bibliografia                             kontakt

SIEĆ ARCHIPREZBITERATÓW

SIEĆ ARCHIPREZBITERATÓW W KSIĘSTWIE OPOLSKO-RACIBORSKIM
Podziału archidiakonatu dokonano pomiędzy końcem XIII a początkami XIV wieku (przed 1325 rokiem). Wcześniej struktura podziału na archiprezbiteraty nie była jeszcze wykształcona. Opole początkowo pełniło rolę centrum archiprezbiteratu, najpewniej dla całego regionu aż do powołania archidiakonatu. W nowym podziale siedziby archiprezbiteratów wiejskich lokalizowano w znaczniejszych ośrodkach miejskich lub centrach lokalnych dla skupisk osad wiejskich. Jedyną poważną sprawą jest brak obecności archiprezbiteratu opolskiego, prawdopodobnie wynikało z specyficznego ukształtowania terytorialnego archiprezbiteratów w Oleśnie, Niemodlinie i Strzelcach, które swymi granicami opierały się o przedmieścia Opola.
Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu (obecny) - Katedra Opolska .ARCHIPREZBITERATY ARCHIDIAKONATU OPOLSKIEGOOpracowanie mapy - Sylwester Kacprzyk

MAPA ARCHIPREZBITERATÓW ARCHIDIAKONATU OPOLSKIEGO

MAPA ARCHIPREZBITERATÓW ARCHIDIAKONATU OPOLSKIEGO - CAŁA - 600dpi

ARCHIDIAKONAT OPOLSKI MIASTO OPOLE

Miejscowości - wezwanie

1. Opole-kaplica


2. Opole-św. Krzyż

Czas powstania kościoła

XI w. ?


II poł. XII w. ?

Miejsce i lokalizacja kościoła

gród ?


osada przygrodowa


góra


ARCHIPREZBITERATY ARCHIDIAKONATU OPOLSKIEGO DIECEZJI WROCŁAWSKIEJ W XIV WIEKU
ARCHIPREZBITERAT BIAŁA - tabela


ARCHIPREZBITERAT CIESZYN - tabela


ARCHIPREZBITERAT GLIWICE - tabela


ARCHIPREZBITERAT GŁOGÓWEK - tabela


ARCHIPREZBITERAT KOŹLE - tabela


ARCHIPREZBITERAT NIEMODLIN - tabela


ARCHIPREZBITERAT OLESNO< - tabela


ARCHIPREZBITERAT RACIBÓRZ< - tabela


ARCHIPREZBITERAT STRZELCE< - tabela


ARCHIPREZBITERAT TOSZEK< - tabela


ARCHIPREZBITERAT UJAZD< - tabela


ARCHIPREZBITERAT ŻORY< - tabela


Wykaz parafii - siedzib archiprezbiteratów ( stan na I połowę XIV w.)

Miejscowości - wezwanie

1. Biała-NMP


2. Cieszyn-św.Maria Magdalena


3. Gliwice-Wszyscy Święci


4. Głogówek-św.Bartłomiej


5. Koźle-św.Zygmunt


6. Niemodlin-NMP


7. Olesno-św.Michał Archanioł


8. Racibórz-NMP


9. Strzelce-św.Wawrzyniec


10. Toszek-św.Piotr/św.Katarzyna


11. Ujazd-św.Andrzej Apostoł


12. Żory-św.Filip i Jakub Mniejszy

Czas powstania kościoła

pocz.II poł.XIII w./1285


ok.poł. XIII w./1332


III ćw. XIII w./1286


II poł. XIII w./1284


II poł. XIII w./1293


pocz.XIII w. przed 1228 - par. miejska ok.poł. XIII w./1295


1226


I poł. XIII w. przed 1258/1293


ok.poł. XIII w. przed 1271/1290


II poł. XII w./1201 kon. XIII w. 1335-1342


I poł. XIII w. przed ok.1245/1285


II poł. XIII w. po 1272/1318


góra

ZDJĘCIA SYLWESTER KACPRZYK - SKŁADNICA GÓRNOŚLĄSKA

BIBLIOGRAFIA:
Fragmenty z książki:

- Fragmenty książki "Najstarsze parafie Górnego Śląska" - Bogdan Kloch

© 2011 - 2024 SKŁADNICA GÓRNOSLĄSKA
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie materiałów dozwolone tylko za zgodą właściciela.
WŁAŚCICIEL I ADMINISTRATOR STRONY Sylwester Kacprzyk - Firma Usługowo-Handlowa Geometrico