www.skladnica-gornoslaska.pl                             o stronie                             bibliografia                             kontakt

O STRONIE

wstęp

Strona i jej zbiory służą do określenia granic Górnego Śląska oraz szukania tożsamości Ślązaków w świetle historycznych przemian. Terytorium Górnego Śląska kojarzy się przeważnie z dawnym pruskim politycznym tworem zwanym Rejencją Opolską. Opracowanie tej strony przyjmuje jako bazę wyjściową datę założenia księstwa opolsko-raciborskiego i linii Piastów górnośląskich jako jednostki terytorialnej noszącej później miano Górnego Śląska. Piastowie stworzyli podwaliny do odrębności politycznej, kulturowej i kościelnej Górnego Śląska. Ziemia władana przez książąt górnośląskich wyodrębniła się politycznie od reszty Śląska jako rdzenny Górny Śląsk (chociaż polityczna nazwa pojawiła się później). Protoplastą dynastycznej linii i założycielem księstwa opolsko-raciborskiego był Mieszko Laskonogi opisywany również w opracowaniach jako Mieszko I Plątonogi.

Przeszukując Internet można znaleźć wiele stron WWW które zawierają tematykę Górnego Śląska, lecz Składnica-Górnośląska ma na celu zebrać zbiór informacji z określonego terenu i przybliżyć mieszkańcom ich własną tożsamość oraz może stanowić inspiracje do odwiedzin miejsc które już zapomniano lub które błyszczą, a o tym nie wiemy.

zasób projektu

Œ Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie materiałów dozwolone tylko za zgodą właściciela. Prezentowane materiały są własnością autora strony.
WŁAŚCICIEL I ADMINISTRATOR STRONY Sylwester Kacprzyk - Firma Usługowo-Handlowa Geometrico

© 2011 - 2022 SKŁADNICA GÓRNOSLĄSKA© 2011 - 2024 SKŁADNICA GÓRNOSLĄSKA
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie materiałów dozwolone tylko za zgodą właściciela.
WŁAŚCICIEL I ADMINISTRATOR STRONY Sylwester Kacprzyk - Firma Usługowo-Handlowa Geometrico