www.skladnica-gornoslaska.pl                             o stronie                             bibliografia                             kontakt


Ikony kultu


Św. Anna - Góra Św. Anny


Figurka świętej Anny przedstawia Babcię Jezusa, trzymającą na ramionach dwoje dzieci: Jezusa i Maryję. Święta Anna wysuwa dzieci na pierwszy plan, a sama jest trzecia - stąd jej przydomek: Samotrzecia. Rzeczoznawcy określają datę powstania figurki na przełom XV i XVI wieku. Nikt nie wie, skąd się wziął ten posążek. Wiadomo tylko, że jest tu od dawna na Górze świętej Anny. Przedstawia ogromną wartość historyczną i artystyczną. Należy do najstarszych rzeźb drewnianych na Śląsku. Jest to rzeźba prymitywna o wysokości 66 cm, pomalowana w kolory: zieleń i czerwień. Niektóre partie rzeźby posiadają aż trzy warstwy farb co dowodziłoby kilkakrotnego odnawiania rzeźby. Do dnia dzisiejszego jest wielkim miejscem kultu religijnego na Górnym Śląsku.

źródło:
Sanktuarium św. Anny Samotrzeciej

Matka Boska Opolska


Ikona Opolska namalowana jest na desce lipowej. Przedstawia ona Bogurodzicę wraz Dzieciątkiem w typie hodegetrii w postaci pólfigury. Obraz pochodzi z Piekar, gdzie już w średniowieczu słynął łaskami. O kulcie świadczą liczne wota między innymi srebrna sukienka ofiarowana przez Jana III Sobieskiego, złoty medal - dar papieża Jana XXIII, nowoczesny kielich mszalny i złoty różaniec z prawdziwych pereł - dar papieża Pawła VI. Po II wojnie światowej nastąpiło nowe ożywienie kultu Matki Bożej Opolskiej. Dnia 21 czerwca 1983 r., w 500-lecie istnienia wizerunku, na oczach miliona pielgrzymów, ręce papieża Polaka - Jana Pawła II ozdobiły skroń Maryi srebrno-złotą koroną. Papież w homilii wygłoszonej na Górze Świętej Anny, gdzie miał miejsce akt koronacji, ukazał piastowską genealogię kultu Pani Opolskiej.

źródło:
Sanktuarium Matki Boskiej Opolskiej

Matka Boska Raciborska


Obraz malowany temperą na desce, datowany jest na XVI wiek i jest kopią wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Legenda łączy historię tego obrazu z cudownym ocaleniem życia jednemu z mieszkańców Raciborza, który udał się w pielgrzymce dziękczynnej do Częstochowy, skąd przywiózł wizerunek Matki Bożej. Ikona przyozdobiona jest koronami poświęconymi przez papieża Jana Pawła II. Sanktuarium Matki Bożej Raciborskiej uważane jest przez wielu za najstarsze maryjne miejsce pątnicze na Górnym Śląsku. Sanktuarium od lat jest celem licznych pielgrzymek.

źródło:
Sanktuarium Matki Boskiej Raciborskiej

Literatura - źródła opracowania


-Stony parafii i źródła internetowe. Zdjęcia Sylwester Kacprzyk.

© 2011 - 2021 SKŁADNICA GÓRNOSLĄSKA
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie materiałów dozwolone tylko za zgodą właściciela.
WŁAŚCICIEL I ADMINISTRATOR STRONY Sylwester Kacprzyk - Firma Usługowo-Handlowa Geometrico