www.skladnica-gornoslaska.pl                             o stronie                             bibliografia                             kontakt


Ikony kultu religijnego


Matka Boska Piekarska

Ikona przedstawiająca Matkę Bożą została prawdopodobnie przyniesiona z przydrożnej kapliczki. Nieznany jest autor obrazu. Ikona pochodzi z XV wieku. Została namalowana na lipowej desce. Przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem w lewej ręce. W prawej dłoni Maryja trzyma jabłko – symbol Ewy. Dzieciątko unosi prawą rączkę w geście błogosławieństwa, a w lewej trzyma ewangeliarz. Wizerunek jest utrzymany w typie Przewodniczki i nawiązuje do malarstwa bizantyjskiego. Trudno jest określić jednoznacznie, od kiedy mamy do czynienia z początkiem kultu Matki Bożej Piekarskiej. Jednak ważnym momentem związanym z nasileniem się kultu maryjnego w Piekarach był rok 1676. Wówczas w okolicznościach niezwykle dramatycznych ludność z pobliskich Tarnowskich Gór zwróciła się o pomoc do Matki Bożej. Pomoc Maryi okazała się jedynym skutecznym lekarstwem. Wieść o niewytłumaczalnym zwalczeniu zarazy rozeszła się daleko poza granice Śląska. O randze Obrazu i Sanktuarium świadczą także wizyty takich osobowości, jak: ostatniej księżnej z rodu Piastów, Karoliny z Brzegu (1688r.), elektora saskiego ubiegającego się o tron polski: Fryderyka Augusta II (27 lipca 1697r.), który w Piekarach ponownie wyznał swą wiarę i podpisał tzw. pacta conventa oraz król Jana III Sobieski, który zmierzał z odsieczą pod Wiedeń. 15 sierpnia 1925 r. obraz Madonny Piekarskiej koronowano uroczyście koronami, które podarował i poświęcił osobiście papież Pius XI. Korony nałożył nuncjusz papieski w Warszawie - Lorenzo Lauri.

źródło:
Sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej


Matka Boska Bogucka

Cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem namalowany jest na lipowej desce. Obraz stanowi bardzo skomplikowany zespół zabytkowy. Wielką zagadką jest samo przedstawienie Matki Bożej: na wierzchu, razem ze sukienkami, widzimy układ zbliżony do tzw. piekarskiego. Trzecia warstwa od góry (siedemnastowieczna) – przedstawia Matkę Bożą typu częstochowskiego. Koronacji Cudownego Wizerunku dokonano w Bogucicach 2000 roku. Obraz Matki Bożej jest czczony w parafii jako cudowny. Wiele łask zostało wyproszonych dzięki wstawiennictwu Matki Bożej Boguckiej. komplet złotych koron – ufundowanych przez Boguckich parafian – ozdobionych szlachetnymi kamieniami. Poświęcił je papież Jan Paweł II – 16 czerwca 1999 r. w Gliwicach podczas pielgrzymki do Polski. Uroczystej koronacji Cudownego Wizerunku dokonał w Bogucicach 4 czerwca 2000 roku nuncjusz Apostolski w Polsce ks. arcybiskup Józef Kowalczyk przy współudziale ks. arcybiskupa Damiana Zimonia oraz innych biskupów.

źródło:
Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej


Matka Boska Bierunska

XVI-wieczny obraz Matki Boskiej Bieruńskiej znajduję się w drewninym kościele św. Walentego w Bieruniu.

źródło:
Kościół św. Walentego w Bieruniu


Matka Boska Bujakowska


Drewniana Figura Matki Boskiej Bujakowskiej pochodzi z ok. 1480 r. Przedstawia ona Madonnę z rękami skrzyżowanymi na piersiach. Możliwe, że znajdowała się wcześniej w bujakowskim kościele. Nie wiadomo kiedy znalazła się w zabytkowej kapliczce na tzw. "mogile szwedzkiej". Kiedy w latach 80. XX wieku odnalazł ją ówczesny proboszcz Jerzy Kempa wymagała renowacji. Konserwację przeprowadził Henryk Bartosz. 8 grudnia 1982 r. figurę uroczyście wniesiono do kościoła. Została umieszczona w prezbiterium i ogłoszona Matką Boską Bujakowską. Natomiast w kapliczce na "szwedzkiej mogile" pojawił się jej obraz namalowany na desce. 9 września 2000 r. miała miejsce uroczysta koronacja figury MB Bujakowskiej, celebrowana przez ks. abpa Damiana Zimonia. Wkrótce też nasz kościół został ogłoszony Sanktuarium Maryjnym.

źródło:
Sanktuarium Matki Bożej Bujakowskiej

Matka Boska Mikołowska


Kopia wizerunku Matki Boskiej Salus Populi Romani, przywiezionego z Rzymu w latach sześćdziesiątych wieku XX do św. Wojciecha. Mikołowianie zaś czczą Maryję w tym wizerunku, jako Matkę Bożą Mikołowską.

źródło:
Bazylika św. Wojciecha w Mikołowie

Matka Boska Mysłowicka


Pierwsza, śladowa wiadomość o obrazie pochodzi z roku 1619. Obraz został ufundowany przez Annę Katarzynę Salomonową, właścicielkę Mysłowic, po odbudowie miasta po pożarze. Przeszło 120-letnim przebywał w Siewierzu by chronić go przed luteranami. Kult że powstał najpóźniej w XV wieku. Kult zrodził się XV wieku i był szeroko rozwinięty. Świadczy o tym nawet nazwa kościoła. Kościół mysłowicki stał się on prawdziwym sanktuarium maryjnym, znanym w bliższej i dalszej okolicy, odwiedzanym tłumnie. Dzisiaj jednak mało kto wie, że obraz słynął z cudów.

źródło:
Kościół św. Krzyża w Mysłowicach

Matka Boska Przedziwna - Pszczyna


Matki Boskiej Przedziwnej z 1764 roku, otaczany czcią i co dzień odsłaniany uroczyście, zamówiony u Jana Adermanna z Żar.

źródło:
Kościół Wszystkich Świętych w Pszczynie

Matka Boska Żorska - Żory


Kult Matki Bożej w Żorach trwał od wieków. Cieszy się on dużą czcią, określony był w czasie wizytacji w roku 1719 jako „ wdzięczny”. Świadczyła o tym duża ilość składanych wotów. Do dziś można zauważyć wśród wotów srebrne serce, łańcuszki, pierścienie, krzyże, monety, m.in. moneta Karola V z 1530, Ferdynanda z 1541, króla szwedzkiego Karola XI z 1671,cesarza Leopolda z 1691 1692r., moneta z 1700, Monta mista Hildeskein”, moneta srebrna kardynała Wolfganga von Schrattenbach, biskupa Ołomuńca z 1722, monety Józefa II z 1782 i 1785, jeden talar państwowy z 1785r z wizerunkiem Fryderyka II , cesarza Franciszka II z 1795r. Obraz stanowi skarb oraz powód do dumy dla mieszkańców Żor i okolic. Otaczają Matkę Boską Żorską wielką czcią.

źródło:
Kościół św.Ap. Filipa i Jakuba w Żorach

Literatura - źródła opracowania


-Stony parafii i źródła internetowe. -Zdjęcia Sylwester Kacprzyk

© 2011 - 2021 SKŁADNICA GÓRNOSLĄSKA
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie materiałów dozwolone tylko za zgodą właściciela.
WŁAŚCICIEL I ADMINISTRATOR STRONY Sylwester Kacprzyk - Firma Usługowo-Handlowa Geometrico