www.skladnica-gornoslaska.pl                             o stronie                             bibliografia                             kontakt


Ikony kultu religijnego


Matka Boska Piekarska

Ikona przedstawiajca Matk Bo zostaa prawdopodobnie przyniesiona z przydronej kapliczki. Nieznany jest autor obrazu. Ikona pochodzi z XV wieku. Zostaa namalowana na lipowej desce. Przedstawia Matk Bo z Dziecitkiem w lewej rce. W prawej doni Maryja trzyma jabko symbol Ewy. Dziecitko unosi praw rczk w gecie bogosawiestwa, a w lewej trzyma ewangeliarz. Wizerunek jest utrzymany w typie Przewodniczki i nawizuje do malarstwa bizantyjskiego. Trudno jest okreli jednoznacznie, od kiedy mamy do czynienia z pocztkiem kultu Matki Boej Piekarskiej. Jednak wanym momentem zwizanym z nasileniem si kultu maryjnego w Piekarach by rok 1676. Wwczas w okolicznociach niezwykle dramatycznych ludno z pobliskich Tarnowskich Gr zwrcia si o pomoc do Matki Boej. Pomoc Maryi okazaa si jedynym skutecznym lekarstwem. Wie o niewytumaczalnym zwalczeniu zarazy rozesza si daleko poza granice lska. O randze Obrazu i Sanktuarium wiadcz take wizyty takich osobowoci, jak: ostatniej ksinej z rodu Piastw, Karoliny z Brzegu (1688r.), elektora saskiego ubiegajcego si o tron polski: Fryderyka Augusta II (27 lipca 1697r.), ktry w Piekarach ponownie wyzna sw wiar i podpisa tzw. pacta conventa oraz krl Jana III Sobieski, ktry zmierza z odsiecz pod Wiede. 15 sierpnia 1925 r. obraz Madonny Piekarskiej koronowano uroczycie koronami, ktre podarowa i powici osobicie papie Pius XI. Korony naoy nuncjusz papieski w Warszawie - Lorenzo Lauri.

rdo:
Sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej


Matka Boska Bogucka

Cudowny obraz Matki Boej z Dziecitkiem namalowany jest na lipowej desce. Obraz stanowi bardzo skomplikowany zesp zabytkowy. Wielk zagadk jest samo przedstawienie Matki Boej: na wierzchu, razem ze sukienkami, widzimy ukad zbliony do tzw. piekarskiego. Trzecia warstwa od gry (siedemnastowieczna) przedstawia Matk Bo typu czstochowskiego. Koronacji Cudownego Wizerunku dokonano w Bogucicach 2000 roku. Obraz Matki Boej jest czczony w parafii jako cudowny. Wiele ask zostao wyproszonych dziki wstawiennictwu Matki Boej Boguckiej. komplet zotych koron ufundowanych przez Boguckich parafian ozdobionych szlachetnymi kamieniami. Powici je papie Jan Pawe II 16 czerwca 1999 r. w Gliwicach podczas pielgrzymki do Polski. Uroczystej koronacji Cudownego Wizerunku dokona w Bogucicach 4 czerwca 2000 roku nuncjusz Apostolski w Polsce ks. arcybiskup Jzef Kowalczyk przy wspudziale ks. arcybiskupa Damiana Zimonia oraz innych biskupw.

rdo:
Sanktuarium Matki Boej Boguckiej


Matka Boska Bierunska

XVI-wieczny obraz Matki Boskiej Bieruskiej znajduj si w drewninym kociele w. Walentego w Bieruniu.

rdo:
Koci w. Walentego w Bieruniu


Matka Boska Bujakowska


Drewniana Figura Matki Boskiej Bujakowskiej pochodzi z ok. 1480 r. Przedstawia ona Madonn z rkami skrzyowanymi na piersiach. Moliwe, e znajdowaa si wczeniej w bujakowskim kociele. Nie wiadomo kiedy znalaza si w zabytkowej kapliczce na tzw. "mogile szwedzkiej". Kiedy w latach 80. XX wieku odnalaz j wczesny proboszcz Jerzy Kempa wymagaa renowacji. Konserwacj przeprowadzi Henryk Bartosz. 8 grudnia 1982 r. figur uroczycie wniesiono do kocioa. Zostaa umieszczona w prezbiterium i ogoszona Matk Bosk Bujakowsk. Natomiast w kapliczce na "szwedzkiej mogile" pojawi si jej obraz namalowany na desce. 9 wrzenia 2000 r. miaa miejsce uroczysta koronacja figury MB Bujakowskiej, celebrowana przez ks. abpa Damiana Zimonia. Wkrtce te nasz koci zosta ogoszony Sanktuarium Maryjnym.

rdo:
Sanktuarium Matki Boej Bujakowskiej

Matka Boska Mikoowska


Kopia wizerunku Matki Boskiej Salus Populi Romani, przywiezionego z Rzymu w latach szedziesitych wieku XX do w. Wojciecha. Mikoowianie za czcz Maryj w tym wizerunku, jako Matk Bo Mikoowsk.

rdo:
Bazylika w. Wojciecha w Mikoowie

Matka Boska Mysowicka


Pierwsza, ladowa wiadomo o obrazie pochodzi z roku 1619. Obraz zosta ufundowany przez Ann Katarzyn Salomonow, wacicielk Mysowic, po odbudowie miasta po poarze. Przeszo 120-letnim przebywa w Siewierzu by chroni go przed luteranami. Kult e powsta najpniej w XV wieku. Kult zrodzi si XV wieku i by szeroko rozwinity. wiadczy o tym nawet nazwa kocioa. Koci mysowicki sta si on prawdziwym sanktuarium maryjnym, znanym w bliszej i dalszej okolicy, odwiedzanym tumnie. Dzisiaj jednak mao kto wie, e obraz syn z cudw.

rdo:
Koci w. Krzya w Mysowicach

Matka Boska Przedziwna - Pszczyna


Matki Boskiej Przedziwnej z 1764 roku, otaczany czci i co dzie odsaniany uroczycie, zamwiony u Jana Adermanna z ar.

rdo:
Koci Wszystkich witych w Pszczynie

Matka Boska orska - ory


Kult Matki Boej w orach trwa od wiekw. Cieszy si on du czci, okrelony by w czasie wizytacji w roku 1719 jako wdziczny. wiadczya o tym dua ilo skadanych wotw. Do dzi mona zauway wrd wotw srebrne serce, acuszki, piercienie, krzye, monety, m.in. moneta Karola V z 1530, Ferdynanda z 1541, krla szwedzkiego Karola XI z 1671,cesarza Leopolda z 1691 1692r., moneta z 1700, Monta mista Hildeskein, moneta srebrna kardynaa Wolfganga von Schrattenbach, biskupa Oomuca z 1722, monety Jzefa II z 1782 i 1785, jeden talar pastwowy z 1785r z wizerunkiem Fryderyka II , cesarza Franciszka II z 1795r. Obraz stanowi skarb oraz powd do dumy dla mieszkacw or i okolic. Otaczaj Matk Bosk orsk wielk czci.

rdo:
Koci w.Ap. Filipa i Jakuba w orach

Literatura - rda opracowania


-Stony parafii i rda internetowe. -Zdjcia Sylwester Kacprzyk

© 2011 - 2018 SKADNICA GRNOSLSKA
Wszelkie prawa autorskie zastrzeone. Kopiowanie materiaw dozwolone tylko za zgod waciciela.
WACICIEL I ADMINISTRATOR STRONY Sylwester Kacprzyk - Firma Usugowo-Handlowa Geometrico