www.skladnica-gornoslaska.pl                             o stronie                             bibliografia                             kontakt

MAPY KSIĘSTW GÓRNOŚLĄSKICH 600 dpi

Mapy Księstw Górnośląskich

Śląsk


Pierwsza ogólnogeograficzna mapa Śląska wykreślona na podstawie pomiarów terenowych. Oryginał mapy został opracowany przez Martina Helwiga i wydany w oficynie Johanna Creutziga w Nysie w 1561 r. Była poddawana licznym przeróbkom i stanowiła podstawę do późniejszych opracowań kartograficznych dotyczących Śląska aż do początku XVIII wieku. Przedstawiona mapa to jedna z pierwszych przeróbek mapy M. Helwiga, zamieszczona w opisie geograficznym Śląska Joachima Cureusa zatytułowanym ? Gentis Silesiae annales complectentes historiam de origine, proagatione et migrationibus gentis, & recitationem raecipuorum eventuum qui In Gcclesiae & Republica vsq. Ad necem Fudovici Hungariae & Bohemiae regis acciderunt?, wydanym w Wittenberdze w 1571 roku. Archiwum Państwowe w Katowicach, Zbiory biblioteczne, sygn. 440/III. (Reprodukcja)

Śląsk i Morawy


Śląsk i Morawy wykonana mapa przez Rigoberta Bonne - kartografa króla Francji, 1787.

Śląsk w granicach Królestwa Czeskiego


Śląsk w granicach Królestwa Czeskiego wykonana przez Roberta de Vaugondy, skorygowana przez C.F. Delamarche, zamieszczona w "Nouvel Atlas Portatif", Paryż 1794.

Mapa Księstwa Opolskiego - Księstwa Bytomskiego


Mapa Księstwa Opolskiego - Księstwa Bytomskiego . Atlas Świata (Weltatlas) wydany przez austriackiego wydawcę FRANZA JOHANA JOSEPHA von KEILLY - mapę rytował szwaicar lanatz Albrechtl latach 1789-1791

Mapa Polska Dzielnicowa około 1250r.


Mapa Polska Dzielnicowa około 1250r. Książnica-Atlas, Instytut Kartograficzny imienia E. Romera - Władysław Semkowicz

góra

MAPY KSIĘSTW GÓRNOŚLĄSKICH 300 dpi

Mapy Księstw Górnośląskich

Śląsk


Pierwsza ogólnogeograficzna mapa Śląska wykreślona na podstawie pomiarów terenowych. Oryginał mapy został opracowany przez Martina Helwiga i wydany w oficynie Johanna Creutziga w Nysie w 1561 r. Była poddawana licznym przeróbkom i stanowiła podstawę do późniejszych opracowań kartograficznych dotyczących Śląska aż do początku XVIII wieku. Przedstawiona mapa to jedna z pierwszych przeróbek mapy M. Helwiga, zamieszczona w opisie geograficznym Śląska Joachima Cureusa zatytułowanym ? Gentis Silesiae annales complectentes historiam de origine, proagatione et migrationibus gentis, & recitationem raecipuorum eventuum qui In Gcclesiae & Republica vsq. Ad necem Fudovici Hungariae & Bohemiae regis acciderunt?, wydanym w Wittenberdze w 1571 roku. Archiwum Państwowe w Katowicach, Zbiory biblioteczne, sygn. 440/III. (Reprodukcja)

Śląsk i Morawy


Śląsk i Morawy wykonana mapa przez Rigoberta Bonne - kartografa króla Francji, 1787.

Śląsk w granicach Królestwa Czeskiego


Śląsk w granicach Królestwa Czeskiego wykonana przez Roberta de Vaugondy, skorygowana przez C.F. Delamarche, zamieszczona w "Nouvel Atlas Portatif", Paryż 1794.

Mapa Księstwa Opolskiego - Księstwa Bytomskiego


Mapa Księstwa Opolskiego - Księstwa Bytomskiego . Atlas Świata (Weltatlas) wydany przez austriackiego wydawcę FRANZA JOHANA JOSEPHA von KEILLY - mapę rytował szwaicar lanatz Albrechtl latach 1789-1791

Mapa Polska Dzielnicowa około 1250r.


Mapa Polska Dzielnicowa około 1250r. Książnica-Atlas, Instytut Kartograficzny imienia E. Romera - Władysław Semkowicz

góra

© 2011 - 2019 SKŁADNICA GÓRNOSLĄSKA
Œ Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie materiałów dozwolone tylko za zgodą właściciela.
WŁAŚCICIEL I ADMINISTRATOR STRONY Sylwester Kacprzyk - Firma Usługowo-Handlowa Geometrico