www.skladnica-gornoslaska.pl                             o stronie                             bibliografia                             kontakt

Mieszko Laskonogi

"[...] protoplasta linii Piastw Grnolskich [...]"
Wysoki o miym wygldzie, samym wejrzeniem zyskiwa sobie sympati tych, ktrzy go widywali. Wytrway walce, wychowany i wyksztacony od dziecistwa, a raczej od niemowlcia w Niemczech, zaprawiony w turniejach, growa nad wszystkimi ukadami obyczajami.

Tymi sowami scharakteryzowa osob ksicia Mieszka, syna Wadysawa II Wygnaca, XV- wieczny kronikarz Jan Dugosz, ukazujc na jego przykadzie redniowiecznej idea dobrego wadcy. Podobnie wypowiedzia si kronikarz Mistrz Wincenty zwany Kadubkiem. Jego zdaniem, modszy syn Wygnaca by czowiekiem mdrym, rzetelnym, bardzo ostronym, ktry dobrze zarzdza wasnym domem, w tym przypadku ksistwem raciborskim. Mieszko wadca raciborski, niesusznie nazywany Pltonogim.Faktycznie ksi nosi przydomek Laskonogi i przyszed na wiat okoo 1142 r. prawdopodobnie w Krakowie, jako drugi syn Wadysawa II Wygnaca. Oddany w modoci na nauk do benedyktyskiej szkoy klasztornej w Michaelsbergu w Niemczech, naby tam solidne wyksztacenie. Po powrocie w 1163 r. na lsk najpierw rzdzi wsplnie ze swoim starszym bratem Bolesawem Wysokim, a nastpnie w 1172 r. obj samodzieln wadz w wyodrbnionej dla niego dzielnicy ze stolic w Raciborzu. Po tej dacie granice jego niewielkiego ksistwa zostay kilkakrotnie poszerzone, najpierw w 1180 r. o kasztelani bytomsk i owicimsk, a pniej w 1202 r. o ziemi opolsk. Z t chwil skupi pod swoimi rzdami obszar, o cznej powierzchni okoo 5000 km2, tworzc przez wiele stuleci jednostk terytorialn noszc nazw Grny lsk. Scalenie dzielnicy Mieszka nie byo atwe, i stanowia ona swoisty zlepek ziem znajdujcych si wczeniej w rnych organizmach politycznych. Znacznie duej na tym terenie przetrway podziay kocielne. Pomimo tak wielkiego wewntrznego zrnicowania ksistwa, Mieszko nie by w konflikcie ani feudaami wieckimi, jak i duchownymi. Co wicej, wadca ten potrafi zjedna do swoich celw nawet Stolic Apostolsk. Zmar 16 V 1211 r. w Krakowie i zosta pochowany w katedrze na Wawelu.


Literatura - rda opracowania


- "Mieszko Ksie Raciborski i Pan Krakowa - Dzielnicowy wadca Polski" - Norbert Mika

© 2011 - 2019 SKADNICA GRNOSLSKA
Wszelkie prawa autorskie zastrzeone. Kopiowanie materiaw dozwolone tylko za zgod waciciela.
WACICIEL I ADMINISTRATOR STRONY Sylwester Kacprzyk - Firma Usugowo-Handlowa Geometrico