www.skladnica-gornoslaska.pl                             o stronie                             bibliografia                             kontaktw. Jacek

"[...] wielki aposto i misjonarz [...]"Urodzony: 1183r. w Kamieniu lskim na lsku Opolskim. w. Jacek, wedug pnych, pitnastowiecznych przekazw, mia pochodzi - po ojcu - z rodu Odroww. Poszukiwano m.in. tzw. gniazda rodu. Ze wzgldu na nazw intrygujca wydawaa si miejscowo Odrow na Grnym lsku. Kusia nie tylko nazwa. Wane byo i to, e wie o tej nazwie leaa w dolinie Odry, niedaleko Kamienia, gdzie prawdopodobnie urodzi si w. Jacek. Zaczto przypuszcza, e ta miejscowo bya gniazdem rodu, a take i we wczesnym redniowieczu. Byo odwrotnie. Rd Odroww nie wzi nazwy od grnolskiej miejscowoci. Miejscowo ta powstaa bowiem w 1781 r. Zaoy j przedstawiciel szlacheckiej rodziny Laryszw, familii wyjtkowo zasuonej w krzewieniu kultu w. Jacka w Kamieniu. W XVIII w. ju powszechnie sdzono, e wity wywodzi si z Odroww. Zaoyciel miejscowoci wybra t wanie nazw w intencji okazania czci. O tym wydarzeniu w XIX w. informowa A Weltzel. Okazuje si wic, e ze studiowania regionalnej literatury historycznej nie wraca si z Pustymi rkami. W teje literaturze istnieje wiele innych, zapomnianych dzi ustale, ktre nie maj co prawda tak szerokiego zasigu, jak sprawa rzekomego gniazda Odroww, jednak dla czcicieli w. Jacka i dla zainteresowanych histori regionu s wane. W dziejach Grnego lska, Jacek - wity o midzynarodowej sawie, zajmuje szczeglne miejsce. Jest to jedyny wity rodem z tego regionu. Nie dziwi wic, e na Grnym lsku otaczano go wyjtkowym uznaniem. Od kiedy kult w. Jacka rozwija si na tym terenie - nie wiadomo. Szczeglnie w dwch miejscach: w Kamieniu, gdzie prawdopodobnie wity si urodzi, i w Rozbarku, gdzie wedug miejscowych legend bywa . Wielu ludzi z rnych warstw spoecznych, rnych nacji, w rnych epokach przyczyniao si do rozwoju kultu w. Jacka na Grnym lsku - zarwno w lokalnej, jak i regionalnej skali. Ukoronowaniem tych dziaa w wymiarze regionalnym byo uznanie w. Jacka patronem grnolskich diecezji. Kult witego to pewien fragment dziejw Grnego lska, dlatego historycy badajcy przeszo regionu nie powinni tego zjawiska pomija. Warto jeszcze raz zaznaczy, e na tej ziemi, o skomplikowanych dziejach politycznych, zmiennej przynalenoci pastwowej, co bywao powodem wewntrznych, midzyludzkich konfliktw, o kult w. Jacka zabiegali ludzie rnych nacji. Czasami ten kult na Grnym lsku przygasa, bez szczegowych bada trudno oczywicie powiedzie dlaczego. Mg, w jakim stopniu, sprzyja temu brak wiedzy historycznej. Dzi wielu mieszkacw regionu szczerze si dziwi syszc, e w. Jacek by Grnolzakiem. Warto tu przypomnie jedn z rozbarskich legend. "Wspaniay koci pod wezwaniem w. Jacka stoi na Rozbarku pod Bytomiem. Niesie podanie, i na tym samym miejscu, ktre niegdy Row Grk nazywano, staa dawniej kaplica, w ktrej w. Jacek naboestwa odprawia. Tu obok mia mie swoj pustelni przy rdle zwanym Zdrj w. Jacka. Zmar 15 sierpnia 1257r. w Krakowie. Pochowano go w Krakowie w kociele dominikaskim pod wezwaniem witej Trjcy. Do jego grobu ju w redniowieczu przybywao wielu pielgrzymw, dowiadczano tam bowiem licznych cudw. Take i po kanonizacji - co oczywiste - grb w. Jacka stanowi cel peregrynacji ludzi wszelkich stanw: prostych pielgrzymw i koronowanych gw, zwykych kapanw i dostojnikw kocielnych.


Literatura - rda opracowania


- "Metropolia Katowicka Grnolska" - Wojciech witkiewicz, ks. Janusz Wyciso

© 2011 - 2019 SKADNICA GRNOSLSKA
Wszelkie prawa autorskie zastrzeone. Kopiowanie materiaw dozwolone tylko za zgod waciciela.
WACICIEL I ADMINISTRATOR STRONY Sylwester Kacprzyk - Firma Usugowo-Handlowa Geometrico