www.skladnica-gornoslaska.pl                             o stronie                             bibliografia                             kontakt

GEOGRAFIA - KRAINY NATURALNE

WYYNA LSKA
NIZINA LSKA
BESKID LSKI
POGRZE LSKIE
KOTLINA OWICIMSKA

WYYNA LSKA


Wyyna lska ma okoo 3 229 km i wznosi si rednio na 250-300 m n.p.m.. Region rozciga si w dorzeczu grnej Wisy i Odry. Lasy Wyyny lskiej zostay powanie przetrzebione w wieku XVIII i XIX, kiedy to gwatowny rozwj hutnictwa na terenie Grnego lska spowodowa wzrost zapotrzebowania na wgiel drzewny. Due zapotrzebowanie byo na drewno twarde, bukowe, dbowe i olszowe. Pod koniec XIX w. wanie te gatunki prawie znikny z drzewostanu.

Chem pooony w zachodniej czci Wyyny lskiej. Jej kulminacyjnym punktem jest Gra w. Anny (400 m n.p.m. ) pochodzenia wulkanicznego. W podou zalegaj skay triasowe - dolomity, wapienie.

Wyyna Katowicka ley w obszarze Grnolskiego Okrgu Przemysowego w podou zalegaj pokady wgla kamiennego. Na nich le skay triasowe - dolomity, upki i piaskowce, wapienie.

Garb Tarnogrski zajmuje pnocn cz Wyyny lskiej zawiera zoa rud cynku i oowiu (z domieszk srebra), eksploatowane od kilkuset lat.

Paskowy Rybnicki pooony midzy Kotlin Raciborsk a Kotlin Owicimsk, na ktrym utwory karboskie pokryte s podkarpackim miocenem solononym.

gra

NIZINA LSKA


W skad Grnego lska wchodzi tylko cz Niziny lskiej, tj. Rwnina Opolska, Kotlina Raciborska.

Rwnina Opolska zajmuje cz prawego dorzecza Odry, midzy rzek Stobraw, a Garbem Tarnogrskim. Jej powierzchni pokrywaj wydmy piaszczyste, poronite przez Bory Stobrawskie. Gwn rzek krainy jest Maa Panew, na ktrej utworzono Jezioro Turawskie o powierzchni 22 km. Na rwninie du powierzchni zajmuj lasy.

Kotlina Raciborska jest najdalej na poudnie wysunit czci Niziny lskiej. Graniczy od wschodu z Wyyn lsk, od zachodu z Paskowyem Gubczyckim. Dno doliny wypenione jest wirami i ma okoo 1 200 km - powierzchni. Rozlege powierzchnie Lasw Raciborskich rozcigaj si wzdu prawego brzegu Odry. Miasta w Kotlinie Raciborskiej s przewanie orodkami przemysowymi. Nale do nich: Racibrz, Kdzierzyn Kole, Krapkowice i Kunia Raciborska.

Paskowy Gubczycki ma charakter wyyny lessowej, wzniesionej rednio 235-260 m n.p.m. Na lessach powstay urodzajne gleby czarnoziemne, co wpyno na rozwj rolnictwa.
Przez Paskowy Gubczycki cignie si sie redniowiecznych miast, z zachowan redniowieczn zabudow centrw. Nale do nich: Gogwek, Prudnik.

gra

BESKID LSKI


Najbardziej na zachd wysunitym pasmem Beskidw jest Beskid lski. Ley on pomidzy dolin Olzy na zachodzie i Kotlin ywieck na wschodzie. Na pnocy opada w kierunku Pogrza lskiego. Najwysze wzniesienia to Skrzyczne (1257 m n.p.m.), niewiele ustpuje mu Barania Gra (1220 m n.p.m.), Klimczok (1117 m n.p.m.) i Czantoria (995 m). Na zachodnim i poudniowym skonie Baraniej Gry bior pocztek Biaa i Czarna Wiseka, ktre daj pocztek najwikszej w Polsce rzece - Wile. Beskid lski jest interesujcym regionem turystycznym, o wysokiej atrakcyjnoci krajobrazowej. Malowniczo pooone miasta: Wisa, Ustro , ponad ktrymi wznosz si pasma grskie, s centrami turystyki

gra

POGRZE LSKIE


wchodzi w skad Karpat Zachodnich. Ma cechy krajobrazu wyynnego z licznymi wzniesieniami. Pogrze cignie si od doliny Olzy na zachodzie, po dolin Wieprzwki (dopyw Skawy) pod Andrychowem, na wschodzie. Dugo wynosi ponad 50 km, szeroko nie przekracza 15 km. Sie osadnicza jest bardzo gsta. Liczne wsie i mae miasta pooone s w malowniczych dnach dolin i na wzniesieniach. Wiksze miasta pogrza to Bielsko-Biaa, Cieszyn, Skoczw.

gra

KOTLINA OWICIMSKA


Rwnina Pszczyska zajmuje powierzchni 430 km2, jest piaszczysta o wysokociach bezwzgldnych od 250 do 270 m, poronita lasami, w ktrych znajduje si rezerwat ubrw. Przecinaj j doliny rzek bdcych dopywami Wisy: Pszczynki, Konecznicy i Gostynki. Najwaniejszym miastem jest Pszczyna pooona na starym szlaku komunikacyjnym lsk -Brama Morawska.

Dolina Grnej Wisy o dugoci okoo 70 km i zaledwie 8 km szerokoci obejmuje teren o powierzchni 530 km2. W dnie doliny dominuj utwory piaszczyste z niewielk iloci wydm. W dolinie skoncentrowao si osadnictwo miejskie: Strumie, Czechowice - Dziedzice, Brzeszcze. Zbudowano duy zbiornik wody, Jezioro Goczakowickie (pow. 38 km z, poj. 168 min m;), do zasilania Grnolskiego Okrgu Przemysowego. rodowisko przyrodnicze jest bardzo urozmaicone.

gra

© 2011 - 2019 SKADNICA GRNOSLSKA
Wszelkie prawa autorskie zastrzeone. Kopiowanie materiaw dozwolone tylko za zgod waciciela.
WACICIEL I ADMINISTRATOR STRONY Sylwester Kacprzyk - Firma Usugowo-Handlowa Geometrico