www.skladnica-gornoslaska.pl                             o stronie                             bibliografia                             kontakt

GEOGRAFIA - KRAINY NATURALNE

WYŻYNA ŚLĄSKA
NIZINA ŚLĄSKA
BESKID ŚLĄSKI
POGÓRZE ŚLĄSKIE
KOTLINA OŚWIĘCIMSKA

WYŻYNA ŚLĄSKA


Wyżyna Śląska ma około 3 229 km i wznosi się średnio na 250-300 m n.p.m.. Region rozciąga się w dorzeczu górnej Wisły i Odry. Lasy Wyżyny Śląskiej zostały poważnie przetrzebione w wieku XVIII i XIX, kiedy to gwałtowny rozwój hutnictwa na terenie Górnego Śląska spowodował wzrost zapotrzebowania na węgiel drzewny. Duże zapotrzebowanie było na drewno twarde, bukowe, dębowe i olszowe. Pod koniec XIX w. właśnie te gatunki prawie zniknęły z drzewostanu.

Chełm położony w zachodniej części Wyżyny Śląskiej. Jej kulminacyjnym punktem jest Góra Św. Anny (400 m n.p.m. ) pochodzenia wulkanicznego. W podłożu zalegają skały triasowe - dolomity, wapienie.

Wyżyna Katowicka leży w obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w podłożu zalegają pokłady węgla kamiennego. Na nich leżą skały triasowe - dolomity, łupki i piaskowce, wapienie.

Garb Tarnogórski zajmuje północną część Wyżyny Śląskiej zawiera złoża rud cynku i ołowiu (z domieszką srebra), eksploatowane od kilkuset lat.

Płaskowyż Rybnicki położony między Kotliną Raciborską a Kotliną Oświęcimską, na którym utwory karbońskie pokryte są podkarpackim miocenem solonośnym.

góra

NIZINA ŚLĄSKA


W skład Górnego Śląska wchodzi tylko część Niziny Śląskiej, tj. Równina Opolska, Kotlina Raciborska.

Równina Opolska zajmuje część prawego dorzecza Odry, między rzeką Stobrawą, a Garbem Tarnogórskim. Jej powierzchnię pokrywają wydmy piaszczyste, porośnięte przez Bory Stobrawskie. Główną rzeką krainy jest Mała Panew, na której utworzono Jezioro Turawskie o powierzchni 22 km. Na równinie dużą powierzchnię zajmują lasy.

Kotlina Raciborska jest najdalej na południe wysuniętą częścią Niziny Śląskiej. Graniczy od wschodu z Wyżyną Śląską, od zachodu z Płaskowyżem Głubczyckim. Dno doliny wypełnione jest żwirami i ma około 1 200 km - powierzchni. Rozległe powierzchnie Lasów Raciborskich rozciągają się wzdłuż prawego brzegu Odry. Miasta w Kotlinie Raciborskiej są przeważnie ośrodkami przemysłowymi. Należą do nich: Racibórz, Kędzierzyn Koźle, Krapkowice i Kuźnia Raciborska.

Płaskowyż Głubczycki ma charakter wyżyny lessowej, wzniesionej średnio 235-260 m n.p.m. Na lessach powstały urodzajne gleby czarnoziemne, co wpłynęło na rozwój rolnictwa.
Przez Płaskowyż Głubczycki ciągnie się sieć średniowiecznych miast, z zachowaną średniowieczną zabudową centrów. Należą do nich: Głogówek, Prudnik.

góra

BESKID ŚLĄSKI


Najbardziej na zachód wysuniętym pasmem Beskidów jest Beskid Śląski. Leży on pomiędzy doliną Olzy na zachodzie i Kotliną Żywiecką na wschodzie. Na północy opada w kierunku Pogórza Śląskiego. Najwyższe wzniesienia to Skrzyczne (1257 m n.p.m.), niewiele ustępuje mu Barania Góra (1220 m n.p.m.), Klimczok (1117 m n.p.m.) i Czantoria (995 m). Na zachodnim i południowym skłonie Baraniej Góry biorą początek Biała i Czarna Wisełka, które dają początek największej w Polsce rzece - Wiśle. Beskid Śląski jest interesującym regionem turystycznym, o wysokiej atrakcyjności krajobrazowej. Malowniczo położone miasta: Wisła, Ustroń , ponad którymi wznoszą się pasma górskie, są centrami turystyki

góra

POGÓRZE ŚLĄSKIE


wchodzi w skład Karpat Zachodnich. Ma cechy krajobrazu wyżynnego z licznymi wzniesieniami. Pogórze ciągnie się od doliny Olzy na zachodzie, po dolinę Wieprzówki (dopływ Skawy) pod Andrychowem, na wschodzie. Długość wynosi ponad 50 km, szerokość nie przekracza 15 km. Sieć osadnicza jest bardzo gęsta. Liczne wsie i małe miasta położone są w malowniczych dnach dolin i na wzniesieniach. Większe miasta pogórza to Bielsko-Biała, Cieszyn, Skoczów.

góra

KOTLINA OŚWIĘCIMSKA


Równina Pszczyńska zajmuje powierzchnię 430 km2, jest piaszczysta o wysokościach bezwzględnych od 250 do 270 m, porośnięta lasami, w których znajduje się rezerwat żubrów. Przecinają ją doliny rzek będących dopływami Wisły: Pszczynki, Konecznicy i Gostynki. Najważniejszym miastem jest Pszczyna położona na starym szlaku komunikacyjnym Śląsk -Brama Morawska.

Dolina Górnej Wisły o długości około 70 km i zaledwie 8 km szerokości obejmuje teren o powierzchni 530 km2. W dnie doliny dominują utwory piaszczyste z niewielką ilością wydm. W dolinie skoncentrowało się osadnictwo miejskie: Strumień, Czechowice - Dziedzice, Brzeszcze. Zbudowano duży zbiornik wody, Jezioro Goczałkowickie (pow. 38 km z, poj. 168 min m;), do zasilania Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Środowisko przyrodnicze jest bardzo urozmaicone.

góra

Fragmenty książki - źródło

- "Górny Śląsk" - Zbigniew Makieła góra

© 2011 - 2024 SKŁADNICA GÓRNOSLĄSKA
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie materiałów dozwolone tylko za zgodą właściciela.
WŁAŚCICIEL I ADMINISTRATOR STRONY Sylwester Kacprzyk - Firma Usługowo-Handlowa Geometrico