www.skladnica-gornoslaska.pl                             o stronie                             bibliografia                             kontakt

MIASTO ŻORY


MIASTO ŻORY I MURY OBRONNE
Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z 1226 r.. Data lokacji nie jest znana. Pierwszy raz jako miasto, Olesno odnotowano w dokumencie z 1294 r., gdy przekazane ono zostało przez Bolesława I opolskiego (1281 – 1294) w ręce Konrada I oleśnickiego. W 1374 r. nadano miastu nowe prawo średzkie, a w 1450 r. – na wzór Opola i Strzelec. Do około połowy XIV w. w mieście istniał zamek, który w związku ze sprowadzeniem Augustianów (co zatwierdził w 1375 r. biskup Przecław z Pogorzeli) został przebudowany na klasztor. Średniowiecze jest w historii miasta okresem spokojnym. Jedynie w 1378 r., za sprawą konfliktów Władysława Opolczyka (1356 – 1401), książęce Olesno najechał Bartosz Wezenborg. Zdaniem T. Ładogórskiego do parafii oleskiej w XIV w. należało około 330 osób. Średniowieczny układ urbanistyczny ma około 4,75 ha powierzchni i obwód murów około 800 m. Olesno prawdopodobnie w pełni otaczał obwód murowany. Nowożytna ikonografia pozwala nam sądzić, że obwód pozbawiony był baszt, a obronę czynną zapewniał ganek ze strzelnicami. Do miasta prowadziły dwie bramy: ulokowana przy skrzyżowaniu ul. J. Lompy i Armii Krajowej Brama Opolska oraz Gorzowska przy skrzyżowaniu ul. J. A. Pieloka i A. Mickiewicza. Do dziś zachował się krotki odcinek ceglanego muru filarowo – łękowego. Być może pozostały mur wzniesiono w analogicznej technice. Jego grubość wynosiła około 1,5 m, a wewnątrz łęków około 0,8 m. Nieznana jest pierwotna wysokość muru, a zachowany relikt sięga niespełna 4 m. Trudno określić czas budowy umocnień. Pierwsza wzmianka pisana o murowanych fortyfikacjach jak już wspomniałem pochodzi z 1404 r.. Stąd inicjatywę budowlaną można ostrożnie przypisać Albertowi (1313 – 1366/75) lub Bolesławowi III niemodlińskiemu (1370 – 1382). Czasy ich panowania wydają się być okresem dobrej koniunktury, zwieńczonej nadaniem prawa średzkiego, co niezaprzeczalnie sprzyjało tego typu inwestycjom.

PODSTAWOWE DANE MIASTO
Miasto

Żory

Własność

książeca

Liczba mieszkańców

750

Powierzchnia (ha)

12


PODSTAWOWE DANE FORTYFIKACJE
Grubość muru

1,4 m

Liczba baszt

0

Wieże

0

Bramy główne

2FORTYFIKACJE - FOTO


góra

BIBLIOGRAFIA:


Serdeczne podziękowania dla Pana Arkadiusza Przybyłoka za zgodę wykorzystania jego rysunków i fragmentów tekstu z Pracy Doktorskiej.

W opracowniu użyto fragmentów tektów oraz rysunki Pracy Doktorskiej "MURY MIEJSKIE NA GÓRNYM ŚLĄSKU W PÓŹNYM ŚREDNIOWIECZU" - Arkadiusza Przybyłoka

zdjęcia: Sylwester Kacprzyk

źródło: Repozytorium Prac Doktorskich Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego


© 2011 - 2017 SKŁADNICA GÓRNOSLĄSKA
Œ Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie materiałów dozwolone tylko za zgodą właciciela.
WŁAŚCICIEL I ADMINISTRATOR STRONY Sylwester Kacprzyk - Firma Usługowo-Handlowa Geometrico