www.skladnica-gornoslaska.pl                             o stronie                             bibliografia                             kontakt


            

STRONA PRZEDSTAWIA PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ ZIEM PODLĘGAJĄCYCH WŁADZY DAWNYCH KSIĄŻĄT RACIBORSKICH, CIESZYŃSKICH, OPOLSKICH, OŚWIĘCIMSKICH I BYTOMSKICH

OBSZAR OPRACOWANIA STRONY

.

            

"FAKTY PRZYPOMINAJĄ O CZASACH, KIEDY O OBLICZU KRAINY DECYDOWALI NIE MAGNACI WĘGLA I STALI, LECZ KSIĄŻĘTA ORAZ SPROWADZENI PRZEZ NICH ZAKONNICY, A W GÓRNOŚLĄSKIM KRAJOBRAZIE DOMINOWAŁY NIE KOPALNIE SZYBY I KOMINY, LECZ WIEŻE ŚWIĄTYŃ I ZAMKÓW"

INFO - CIEKAWOSTKI - DOKUMENTY


ZAKON FRANCISZKANÓW W BYTOMIU - OKRES ŚREDNIOWIECZA


Zapraszam na bardzo ciekawą historię początków istnienia franciszkanów w Bytomiu.

Zakon Franciszkanów został sprowadzony do Bytomia w 1258 roku, cztery lata po nadaniu osadzie aktu lokacji na prawie niemieckim (1254 r.) przez księcia opolskiego Władysława. Ordo Fratrum Minorum (Bracia Mniejsi, minoryci), tak brzmi łacińska nazwa zakonu franciszkańskiego.

Osiedlenie w Bytomiu Braci Mniejszych miało ważne znaczenie kulturalno - gospodarcze, a niektórzy historycy oceniają ten fakt jako nobilitację miasta. Na ówczesne czasy minoryci byli propagatorami zachodnioeuropejskiej kultury, a swą działalnością kaznodziejską w znacznym stopniu przyczyniali się do chrystianizacji społeczeństwa.

Całość w linku - ZAKON FRANCISZKANÓW W BYTOMIU


Całość w linku - INNE ZAKONY


SERDECZNE PODZIĘKOWANIA ZA UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI ZAKONOWI FRANCISZKANÓW W BYTOMIU
REKLAMA


PERŁY W OBIEKTYWIE

     

     

     

STRONY INTERNETOWE

  Tradycja i Zabytki   Historia Śląska   Po Ślonsku

STRONY KULTURALNO - INFORMACYJNE

  Ośrodki Kultury   Ośrodki Rekreacyjno-Sportowe   Stowarzyszenia

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

  Atrakcje muzealne   Atrakcje kulturalne   Atrakcje rekreacyjne

© 2011 - 2021 SKŁADNICA GÓRNOSLĄSKA
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie materiałów dozwolone tylko za zgodą właściciela.
WŁAŚCICIEL I ADMINISTRATOR STRONY Sylwester Kacprzyk - Firma Usługowo-Handlowa Geometrico