www.skladnica-gornoslaska.pl                             o stronie                             bibliografia                             kontakt


            

STRONA PRZEDSTAWIA PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ ZIEM PODLĘGAJĄCYCH WŁADZY DAWNYCH KSIĄŻĄT RACIBORSKICH, CIESZYŃSKICH, OPOLSKICH, OŚWIĘCIMSKICH I BYTOMSKICH

OBSZAR OPRACOWANIA STRONY

DUCATUS OPOL

.

            

"FAKTY PRZYPOMINAJĄ O CZASACH, KIEDY O OBLICZU KRAINY DECYDOWALI NIE MAGNACI WĘGLA I STALI, LECZ KSIĄŻĘTA ORAZ SPROWADZENI PRZEZ NICH ZAKONNICY, A W GÓRNOŚLĄSKIM KRAJOBRAZIE DOMINOWAŁY NIE KOPALNIE SZYBY I KOMINY, LECZ WIEŻE ŚWIĄTYŃ I ZAMKÓW"

INFO - CIEKAWOSTKI - DOKUMENTY

KAMIEŃ EWANGELIKÓW NA RÓWNICY

W XVI wieku (wieku reformacji) reformy kościoła dotarły na Śląsk Cieszyński i znalazły zwolenników. Za panowania księcia Wacława Księstwo cieszyńskie stanęło po stronie reformacji, a życie kościelno-religijne uregulowano przez porządek kościelny wydany w 1568 roku, przez następne dziesięciolecia kościół ewangelicki na Śląsku Cieszyńskim się umacniał się, a jego prawdy wiary uznano i przyjęto niemal przez wszystkich. Sytuacja wyznaniowa na niekorzyść ewangelików zmieniła się radykalnie po wojnie trzydziestoletniej. W roku 1564 zabrano ewangelikom wszystkie kościoły, zabroniono odprawiania nabożeństw, posiadania i czytania biblii oraz zmuszano ich konwersji na katolicyzm.

Wielu ewangelików pozostało jednak wiernych swojemu kościołowi i wyznaniu. Zbierali się potajemnie w ustronnych miejscach na nabożeństwach. Tym słynnym miejscem w latach prześladowań jest to "Przy kamieniu" na równicy. Dopiero w roku 1709 można było odprawiać nabożeństwa w jednym ewangelickim kościele jezusowym w Cieszynie.

W roku 1781 na podstawie patentu tolerancyjnego ewangelicy mogli tworzyć swoje parafie i budować domy modlitwy. Tak też powstała w roku 1783 parafia ewangelicka w Ustroniu. Ewangelicy na Śląsku Cieszyńskim otrzymali dopiero w roku 1861 równouprawnienie i wolność religijną.

Źródło: tablica informacyjna na RównicyZdjęcie: Sylwester Kacprzyk

REKLAMA


PERŁY W OBIEKTYWIE

     

     

     

STRONY INTERNETOWE

  Tradycja i Zabytki   Historia Śląska   Po Ślonsku

STRONY KULTURALNO - INFORMACYJNE

  Ośrodki Kultury   Ośrodki Rekreacyjno-Sportowe   Stowarzyszenia

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

  Atrakcje muzealne   Atrakcje kulturalne   Atrakcje rekreacyjne

© 2011 - 2020 SKŁADNICA GÓRNOSLĄSKA
Œ Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie materiałów dozwolone tylko za zgodą właściciela.
WŁAŚCICIEL I ADMINISTRATOR STRONY Sylwester Kacprzyk - Firma Usługowo-Handlowa Geometrico