www.skladnica-gornoslaska.pl                             o stronie                             bibliografia                             kontakt


            

STRONA PRZEDSTAWIA PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ ZIEM PODLĘGAJĄCYCH WŁADZY DAWNYCH KSIĄŻĄT RACIBORSKICH, CIESZYŃSKICH, OPOLSKICH, OŚWIĘCIMSKICH I BYTOMSKICH

OBSZAR OPRACOWANIA STRONY

DUCATUS OPOL

.

            

"FAKTY PRZYPOMINAJĄ O CZASACH, KIEDY O OBLICZU KRAINY DECYDOWALI NIE MAGNACI WĘGLA I STALI, LECZ KSIĄŻĘTA ORAZ SPROWADZENI PRZEZ NICH ZAKONNICY, A W GÓRNOŚLĄSKIM KRAJOBRAZIE DOMINOWAŁY NIE KOPALNIE SZYBY I KOMINY, LECZ WIEŻE ŚWIĄTYŃ I ZAMKÓW"

INFO - CIEKAWOSTKI - DOKUMENTY

ZAMEK W SIEWIERZU

Pierwsza wzmianka o zamku w Siewierzu pochodzi z 1337 r., ale jego początki nie zostały jeszcze jednoznacznie ustalone.

Być może jego budowę należy wiązać z przypuszczalnym objęciem po 1311 r. samodzielnych rządów w Siewierzu przez któregoś z synów Kazimierza II bytomskiego - Mieszka lub Jerzego. Nie można też wykluczyć przeciągnięcia się prac budowlanych na wczesne lata panowania książąt cieszyńskich (1337 - 1359). Zasadniczy trzon gotyckiego zamku zbudowany został na zgliszczach spalonego, drewnianego gródka kasztelańskiego wzniesionego w drugiej połowie XIII w.

Pierwsza niezależność Księstwa Siewierskiego nie trwała długo, gdyż już w 1337 r. Siewierz był już w posiadaniu księcia bytomskiego Władysława, który w tym samym roku sprzedał zamek Siewierz wraz z całym podległym mu terytorium Kazimierzowi I, księciu cieszyńskiemu. W posiadaniu książąt cieszyńskich zamek pozostał do 1443 r., za wyjątkiem lat 1359 - 1368, kiedy to został sprzedany Bolkowi II świdnickiemu.

W 1443 r. książę cieszyński Wacław sprzedał Księstwo Siewierskie z zamkiem biskupowi krakowskiemu, Zbigniewowi Oleśnickiemu. Na mocy wystawionego dokumentu kupna - sprzedaży, na kolejnych biskupów krakowskich przelana została pełna władza książęca, jaka przysługiwała książętom bytomskim i cieszyńskim. Z racji tego biskupi krakowscy przyjęli świecki tytuł książąt siewierskich, a Księstwo Siewierskie nie zostało włączone do Polski, lecz zostało prawie niezależnym tworem politycznym z własnym wojskiem, surowym prawem, szlachtą, gospodarką i monetą. Ustrój Księstwa Siewierskiego w latach 1443 - 1552 podobny był do ustroju ówczesnych państw zachodnioeuropejskich niż Polski, natomiast w okresie 1552 - 1790 ewoluował do formy monarchii stanowej. Zamek stał się książęcą siedzibą biskupów i ich dworu, siedzibą urzędów.

Na początku 1444 r. - nie godząc się z przejęciem Księstwa Siewierskiego przez biskupa krakowskiego książę raciborski Mikołaj opanował zamek siewierski i odparł w nim oblężenie wojsk małopolskich. Wojska raciborskie pozostały w zamku do lata 1445 r. i po pertraktacjach wydały go biskupowi Oleśnickiemu. W 1450 r. zamek siewierski odparł szturm wojsk księcia na Toszku - Przemysława, wspomaganego przez wojska najemne. Natomiast w latach 1452 - 1453 bezskutecznie podchodziły pod niego oddziały Bolka opolskiego i ponownie Przemysława.

Na koniec trzeba podkreślić, że na mocy uchwały Sejmu Wielkiego Księstwo Siewierskie zostało włączone w 1790 r. w skład Rzeczpospolitej.

Źródło: Informacja miejska - A. Rok

WIĘCEJ ZDJĘĆ ZAMKU W SIEWIERZU - TUTAJ

WIĘCEJ ZDJĘĆ ZAMKÓW I PAŁACÓW - TUTAJ

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

     

PERŁY W OBIEKTYWIE

     

     

     

REKLAMY

  

STRONY INTERNETOWE

  Tradycja i Zabytki   Historia Śląska   Po Ślonsku

STRONY KULTURALNO - INFORMACYJNE

  Ośrodki Kultury   Ośrodki Rekreacyjno-Sportowe   Stowarzyszenia

© 2011 - 2020 SKŁADNICA GÓRNOSLĄSKA
Œ Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie materiałów dozwolone tylko za zgodą właściciela.
WŁAŚCICIEL I ADMINISTRATOR STRONY Sylwester Kacprzyk - Firma Usługowo-Handlowa Geometrico