www.skladnica-gornoslaska.pl                             o stronie                             bibliografia                             kontakt


            

STRONA PRZEDSTAWIA PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ ZIEM PODLĘGAJĄCYCH WŁADZY DAWNYCH KSIĄŻĄT RACIBORSKICH, CIESZYŃSKICH, OPOLSKICH, OŚWIĘCIMSKICH I BYTOMSKICH

OBSZAR OPRACOWANIA STRONY

DUCATUS OPOL

.

            

"FAKTY PRZYPOMINAJĄ O CZASACH, KIEDY O OBLICZU KRAINY DECYDOWALI NIE MAGNACI WĘGLA I STALI, LECZ KSIĄŻĘTA ORAZ SPROWADZENI PRZEZ NICH ZAKONNICY, A W GÓRNOŚLĄSKIM KRAJOBRAZIE DOMINOWAŁY NIE KOPALNIE SZYBY I KOMINY, LECZ WIEŻE ŚWIĄTYŃ I ZAMKÓW"

INFO - CIEKAWOSTKI - DOKUMENTY

DROGI HANDLOWE

Drogi handlowe miały na celu połączenie komunikacyjne ośrodków, w których rozwijała się produkcja i wymiana, zasadniczymi punktami służącymi do odtworzenia na mapie dawnych szlaków komunikacyjnych są dla okresu przedhistorycznego miejsca masowych znalezisk, świadczących o istnieniu w nich produkcji i wymiany towarowej, a dla czasów historycznych miejsca dawnych targów, a następnie miasta będące ośrodkami produkcji rzemieślniczej i zawierającej w swym pojęciu również instytucję targu.

- Miasta były ośrodkami gospodarczymi dla terenów, w których leżały, toteż musiały istnieć drogi łączące miasto z okolicznymi wsiami. Te drogi miały znaczenie czysto lokalne, poza tym jednak istniały też połączenia drogowe pomiędzy poszczególnymi miastami; na nich odbywał się ruch handlowym o szerszym zasięgu.

- Grody kasztelańskie jako ośrodki administracyjne kraju musiały mieć połączenia drogowe pomiędzy sobą i z terenami, na którymi rozciągała się władza kasztelanów, miejsca zaś obronne, których ślad pozostał nieraz tylko w nazwach budowane były przede wszystkim w punktach służących za bramy wpadowe do danego terytorium, a więc znowu przy naturalnych szlakach komunikacyjnych, toteż odnalezienie ich w źródłach i zlokalizowanie na mapie przyczynia się do odtworzenia dróg.

W opracowniu użyto fragmentów tekstów z książki "ROZMIESZCZENIE KOMÓR CELNYCH I PRZEBIEG DRÓG HANDLOWYCH NA ŚLĄSKU DO KOŃCA XIV WIEKU" - Janina Nowakowska

Całość w linku:Opracowanie mapy: Sylwester Kacprzyk

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

     

PERŁY W OBIEKTYWIE

     

     

     

REKLAMY

  

STRONY INTERNETOWE

  Tradycja i Zabytki   Historia Śląska   Po Ślonsku

STRONY KULTURALNO - INFORMACYJNE

  Ośrodki Kultury   Ośrodki Rekreacyjno-Sportowe   Stowarzyszenia

© 2011 - 2020 SKŁADNICA GÓRNOSLĄSKA
Œ Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie materiałów dozwolone tylko za zgodą właściciela.
WŁAŚCICIEL I ADMINISTRATOR STRONY Sylwester Kacprzyk - Firma Usługowo-Handlowa Geometrico