www.skladnica-gornoslaska.pl                             o stronie                             bibliografia                             kontakt


            

STRONA PRZEDSTAWIA PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ ZIEM PODLĘGAJĄCYCH WŁADZY DAWNYCH KSIĄŻĄT RACIBORSKICH, CIESZYŃSKICH, OPOLSKICH, OŚWIĘCIMSKICH I BYTOMSKICH

OBSZAR OPRACOWANIA STRONY

.

            

"FAKTY PRZYPOMINAJĄ O CZASACH, KIEDY O OBLICZU KRAINY DECYDOWALI NIE MAGNACI WĘGLA I STALI, LECZ KSIĄŻĘTA ORAZ SPROWADZENI PRZEZ NICH ZAKONNICY, A W GÓRNOŚLĄSKIM KRAJOBRAZIE DOMINOWAŁY NIE KOPALNIE SZYBY I KOMINY, LECZ WIEŻE ŚWIĄTYŃ I ZAMKÓW"

INFO - CIEKAWOSTKI - DOKUMENTY


WŁADYSŁAW OPOLCZYK


Najstarszy syn księcia opolskiego Bolka II otrzymał imię Władysław . Przyszedł na świat pomiędzy 1326 a 1330 rokiem. Dzięki rodzinnym koneksjom w młodym wieku zdobył wpływy na dworze węgierskim uzyskując stanowisko palatyna Węgier, a następnie namiestnika Rusi Halickiej. Był właścicielem ogromnych dóbr zarówno na Śląsku, jak i na Węgrzech czy w Polsce.
Znaczenie polityczne stracił w konfrontacji z Władysławem Jagiełłą królem Polski. Ostatnie lata książę przeżył na zbudowanym przez siebie nowym zamku opolskim. Zmarł 8 lub 18. V. 1401 r. w Opolu. Pochowany został w kościele franciszkanów w Opolu. Ciało księcia Władysława spoczęło w podziemiach pod kaplicą św. Anny obok jego dziada – Bolka I i ojca - Bolka II.
Nie wiemy nic na temat jego nagrobka. Jeśli takowy posiadał, mógł on zostać zniszczony przez Szwedów czy protestantów, którzy kaplicę św. Anny przebudowali na zakrystię usuwając z niej piastowskie sarkofagi i płyty nagrobne. Nie wiemy też wiele na temat autentyczności spoczywających pod kaplicą szczątków tego księcia, które zostały przemieszane i sprofanowane po II wojnie światowej wraz z innymi znajdującymi się w podziemiach tej kaplicy.

Źródło:
WOJCIECH MĄDRY - NEKROPOLIE PIASTÓW
Zdjęcie:

Sylwester KacprzykREKLAMA


PERŁY W OBIEKTYWIE

     

     

     

STRONY INTERNETOWE

  Tradycja i Zabytki   Historia Śląska   Po Ślonsku

STRONY KULTURALNO - INFORMACYJNE

  Ośrodki Kultury   Ośrodki Rekreacyjno-Sportowe   Stowarzyszenia

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

  Atrakcje muzealne   Atrakcje kulturalne   Atrakcje rekreacyjne

© 2011 - 2021 SKŁADNICA GÓRNOSLĄSKA
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie materiałów dozwolone tylko za zgodą właściciela.
WŁAŚCICIEL I ADMINISTRATOR STRONY Sylwester Kacprzyk - Firma Usługowo-Handlowa Geometrico